Amming forbedrer den fysiske tilstanden i ungdomstiden

Hver dag kjenner vi nye gunstige effekter av amming. Forskere ved University of Granada har analysert et forhold som ikke er utforsket før nå mellom morsmelk og muskelkondisjon som bekrefter det Amming forbedrer den fysiske tilstanden i ungdomstiden.

Mødre til mer enn 2500 ungdommer ble spurt om hvordan de hadde fått mat ved fødselen, i tilfelle av amming ble det spurt om hvor lenge, og deretter ble det utført forskjellige fysiske kondisjonstester for å vurdere aspekter som aerob kapasitet og muskelstyrke.

Resultatene viste at ungdommer som hadde fått amming hadde mer muskelstyrke i beina enn de som hadde fått kunstig amming. Dessuten, jo lenger de hadde ammet, jo mer muskelstyrke hadde de.

Studien publisert i Journal of Nutrition konkluderer med at amming, enten eksklusiv eller kombinert med annen mat, var assosiert med en høyere ytelse i den horisontale hopptesten hos gutter og jenter, uavhengig av morfologiske faktorer som fettmasse, tenåringshøyde eller muskelmengde .

Denne typen forskning må tolkes med forsiktighet, men det er interessant at en ny fordel så langt ikke er undersøkt som en bedring i fysisk tilstand i ungdomstiden forholde seg til amming.