Nye sikkerhetsregler for turgåere

Vandreren er indikert som en av de skyldige i de alvorligste ulykkene i andre halvdel av livet. Faller ved trapper, sår, brannskader og slag mot hodet er noen av de viktigste skadene som kan forårsake.

Som du kan se, er bruken ganske kritisert og kontroversiell, og det er grunnen til at EU-kommisjonen nettopp har godkjent det en strengere standard for turgåers sikkerhet som krever at de passerer stabilitetskontroller og tilpasser designene for å redusere faren for personskader.

I noen land som Canada er produksjonen og importen forbudt, i andre som Frankrike frarådes bruken, mens i Spania anbefales det også å unngå bruk av det, og i tilfelle bruk av det anbefales det ikke å lære å gå eller gå til barnet i lange perioder.

Skadene kan være svært alvorlige siden rullatoren kan sette seg fast og lett kan velte uregelmessige overflater eller på tepper, og selvfølgelig forårsake fall ved trapp, den hyppigste hendelsen, som kan forårsake betydelige skader, mest i hodet.

Selv om ny europeisk sikkerhetsstandard for turgåere Dette er en frivillig standard, uten det blir ikke produktet ansett som trygt i samfunnsmarkedet, så du risikerer å bli trukket fra kommersialiseringen.

Foreldre er selvfølgelig ansvarlig for bruken av dem, men jeg synes at leker som utgjør en alvorlig fare for barna våre, skal oppfylle de strengeste sikkerhetsstandardene, og hvis disse ikke er nok, forbys.