Spesialpedagoglærere dårlig fordelt på offentlige skoler

Noen ganger kan vi tro at utdanningsspesialister ikke er det. Noen fakta får dem til å tvile på graden de kan ha. Vi leser nyheten om at en tre og et halvt år gammel gutt til cubanske foreldre og innbyggere i den Valencianske byen Aldaia, er forpliktet til gå til en skole der skoleklasser er i ValencianProblemet er at den lille har kommunikasjonsproblemer fordi lider av en variant av autisme.

Foreldrene til Alex ba om for noen måneder siden fra rådhuset til byen deres, et sted på en skole som hadde spesialpedagoger gitt problemet med barnet, en måned etter skolestart de territorielle retningene for utdanning informerer foreldrene om at barnet skulle Bytt skoler og delta på en der klassene alle er på Valencian. Hvis barnet allerede snakker bare spansk på grunn av sykdommen som spesielt rammer språket, vil det å gå på denne skolen være mye mer problematisk. Det morsomme er at det i Aldaia er tre offentlige skoler som underviser i spansk, men det ser ut til at det territoriale utdanningsdirektoratet mener at skolegang på den omtalte skolen er mer praktisk.

Barn som har en funksjonsnedsettelse bør delta på et senter hvor det er spesialiserte lærere som kjenner problemet sitt og gir dem den mest passende utdannelsen. I vårt land er det mangel på fagfolk på dette feltet ?, det ser ut til at ja eller rettere sagt, de er dårlig fordelt, da de fleste foreldre som har et barn med nedsatt funksjonsevne, oppgir dette.