Fysisk straff er assosiert med det intellektuelle nivået til barn

En studie utarbeidet av amerikanske forskere informerer oss om eksisterende forhold mellom det intellektuelle nivået til barn og fysisk avstraffelse som kan gis. Tilsynelatende har barn som har en større grad av intellektualitet ervervet gjennom bøker eller pedagogiske spill foreldre som sjelden bruker fysisk avstraffelse.

Studien antyder også at hyppigheten foreldre straffer barna fysisk, kan bestemme den intellektuelle graden som barnet tilegner seg.

For å komme til denne konklusjonen ble dataene som tilhørte 800 barn brukt, blant disse dataene var aspekter som religionen de behandlet, familieøkonomien, barnets og morens alder og til og med antall straff som barna led for foreldrene Utdannelsen som ble presentert av moren eller hennes alder er ikke avgjørende for faktorer som årsak til fysisk avstraffelse, og avgjorde heller ikke faktorer som oppholdssted eller den økonomiske statusen til familien. I følge studien kan imidlertid religionen som utøves av foreldre bestemme at det er mer eller mindre straff.

Det alle foreldre bør vite, er at jo mer intellektuelle stimuli barn blir, jo bedre er deres oppførsel, og at fysisk avstraffelse ikke er en løsning, det er ikke gunstig for noen av partene, det er nødvendig å være klar over skaden virkelig som produserer fysisk avstraffelse, som også forårsaker psykologiske skader, mye vanskeligere å rette, men veldig lett å unngå.