De vil studere om en hannes graviditet er mer utholdelig for astmatikere

Kvinner som lider av astma kan lide en forverring av sykdommen sin under graviditet fordi de fysiologiske endringene som skjer fører til at kroppen øker åndedrettsarbeidet og oksygenforbruket.

Spesialister tror at det kvinnelige kjønn av den gravide babyen kan føre til større komplikasjoner av astma sammenlignet med graviditeten til en hannbarn. Astmaatiske gravide som forventer et barn har 10% mindre symptomer enn de som forventer jenter. Tilsynelatende ville fostertestosteron fungere som en sykdomsmodulator.

Derfor har Spanish Society of Pneumology and Thoracic Surgery (SEPAR) bestemt seg for å utdype problemet og vil gjennomføre en studie for å avgjøre om det faktisk er å være gravid med et barn er mer utholdelig for kvinner med astma.

Mange kvinner har en tendens til å forlate behandlingen fordi de frykter at det kan skade babyen. Imidlertid anbefaler spesialister å ikke gjøre det fordi risikoen for at barnet lider av en eller annen virkning av medisinene mot skaden som de skadelige virkningene av sykdommen som oksygenmangel i mors blod.

40% av astmatikerne har en forverring av sykdommen under graviditet, fødsel eller postpartum. Derfor har SEPAR satt opp for å undersøke hvordan astma utvikler seg i svangerskapet, hvilke forskjeller som oppstår mellom graviditetene til jenter og gutter og påvirkningen av babyens kjønn på sykdommen. Vi vil være oppmerksom på resultatene.

Video: Your body language may shape who you are. Amy Cuddy (November 2019).